top of page

Zo hard je best doen - Trying so hard

Zo hard je best doen


Hoe zo hard je best doen vaak te maken heeft met geliefd willen zijn. Ergens oefen je daarmee zoveel druk uit op jezelf. En zodra je die druk loslaat en ineens meer in contact met jezelf bent, er angst opkomt. Vaak gaat die angst over je niet meer geliefd voelen als je echt voor jezelf kiest. Het dilemma is dan vaak: ‘Als ik bij mezelf blijf dan ben ik niet meer geliefd en ben ik alleen. Existentieel is die angst, op leven en dood. En als je dan echt bij jezelf bent, kan je jezelf daar ook nog eens schuldig over voelen. In mijn praktijk werk ik met dit soort dilemma’s, leer ik je dit in te zien. Zodat het bewust wordt en je een keuze hebt. En zodra je dit inziet kan er ook een psychobiologische verandering plaatsvinden. Dus niet alleen in je hoofd, maar ook emotioneel en in je lijf. Vaak spiegel ik die verandering naar je. Dat in contact met jezelf mogen zijn is je bestaansrecht. Samen onderzoeken we wat dat in de weg ligt. Zowel lichamelijk, emotioneel als in je hoofd. Dat is de opening naar je ware zelf. Ik kijk daarin niet alleen met je naar de ellende maar ook naar wat je ondersteunt, of wat situaties in je leven waren waarin je wel in verbinding was met je ware zelf. In dusdanige stappen dat het voor jou te managen is.

Interesse ?


Neem contact met me opTrying so hard


How trying so hard often has to do with wanting to be loved. Somehow you put so much pressure on yourself. And as soon as you let go of that pressure and are more in touch with yourself, fear arises. Often that fear is about not feeling loved anymore if you really choose for yourself. The dilemma often is: "If I choose for myself, I am no longer loved and I am alone. This fear is existential, of life and death. And when you are really with yourself, you can also feel guilty about that. In my practice I work with these kinds of dilemmas, I show you to see this yourself. So that it becomes aware and you have a choice. And once you see this, a psycho-biological change can take place. Not only in your head, but also emotionally and in your body. I often mirror that change to you. Being in touch with yourself is your birthright. Together we explore what is getting in the way. Both physically, emotionally and in your mind. That is the opening to your true self. In this I look not only at the misery with you, but also what supports you, or what situations were in your life in which you were in connection with your true self. In such steps that it is manageable for you. Interested?


Feel free to contact me
Comments


Archief

Zoeken op tags

Er zijn nog geen tags.

Volg ons

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page