top of page

Methodes

Allereerst wil ik zeggen dat de methodes waar mee gewerkt wordt
altijd op de achtergrond meedraaien als een palet van tools en kennis waar ik samen met jou mee werk.

Ik wil jou in de eerste plaats als mens ontmoeten, daar waar jij op dat moment bent.

Somatic Experiencing en NARM zijn lichaamsgerichte vormen van therapie die werken met shocktrauma, ontwikkelingstrauma en stress op alle vlakken van ons als mens.
Daarmee bedoel ik zowel lichamelijk, emotioneel als cognitief.
Trauma en stress zit in het lichaam opgeslagen, heeft invloed op hoe we met onze emoties omgaan en hoe we over onszelf en de wereld om ons heen denken. 

Image by Kartik Iyer

Somatic Experiencing®

We hebben 3 overlevingsmechanismen:

Vechten, vluchten en bevriezen. Dieren hebben dezelfde mechanismen.
Als er niet de mogelijkheid was om te vechten of om te vluchten, dan bevriezen we.
De rem zit er op terwijl er onder heel veel energie zit. 


In een SE (Somatic Experiencing) sessie wordt de in het zenuwstelsel opgeslagen overlevingsenergie gedoseerd ontladen. In hele kleine stapjes gaan we in en uit de spanning.
Dit zorgt voor ontlading van de opgeslagen energie.
Er wordt gewerkt met lichamelijke sensaties, zoals tintelingen, warmte en stroming, waarbij je precies kan volgen wat er gebeurt.
Dit helpt ook om een groter gevoel van controle en beheersbaarheid over het lichaam te krijgen.
SE helpt je bewust te worden van wat je hulpbronnen zijn die het verwerkingsproces ondersteunen. 

 

Voorbeelden van interne hulpbronnen zijn: 
 

Je gevoel voor humor, contact met de grond, gevoel van kracht, creativiteit, je intelligentie, je ademhaling, daar waar het goed en aangenaam voelt in je lichaam.

 

Externe hulpbronnen kunnen zijn: 
 

Vrienden, familie, een fijne plek, positieve herinneringen, natuur, muziek, kunst.
Maar ook objecten met een voor jou belangrijke waarde zoals bijvoorbeeld een ring, een beeld, een pop, een kunstwerk etc. 

Deze geven in het lichaam een gevoel van vertrouwen en ontspanning.
Dat doorbreekt de vicieuze cirkel van aanhoudende en zichzelf versterkende spanning.


Veerkracht
 

Bij verschillende trauma's gebeurt het vaak dat we ons niet meer bewust zijn van onze grenzen.
We hebben een kort lontje, hebben moeite om nee te kunnen zeggen.
Of kijken constant achter ons, zodat we niet meer weten wat er voor ons gebeurd.
Onze veerkracht neemt af. Met SE en NARM leer je meer aanwezig te zijn met de ongemakken in je systeem zonder er van weg te lopen of het te onderdrukken.
Doordat je je meer bewust wordt hoe sensaties en overlevingsmechanismen in het lichaam werken, kun je jezelf ook beter leren ontladen en reguleren. Hoe meer inzicht je krijgt in hoe je hebt leren overleven, des te meer je er ook op een afstand naar leert kijken en er meer keuzes zijn voor je. In plaats van vast te zitten in je overlevingsstrategie.
De momenten van spanning zullen dan minder lang in je systeem aanwezig zijn en je weet ook veerkrachtiger op situaties te reageren.

Somatic Experiencing is er op gericht om op zorgvuldige wijze, zonder herbeleving van het trauma, het lichaam te helpen de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. 

De beweging die er ‘toen’ niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. 

Door deze ontlading kan eindelijk, vaak na vele jaren, de rust in lichaam en geest terugkeren.

Image by Toa Heftiba

NARM™

 

Het Neuro Affective Relational Model, gaat uit van 5 basis behoeftes :

 

- De capaciteit hebben om in verbinding met jezelf en anderen te kunnen zijn.

- Behoeftes kunnen uiten.

- Vertrouwen hebben, afhankelijk kunnen zijn.

- In staat zijn om grenzen aan te kunnen geven, op te komen voor jezelf.

- Balans in liefde en seksualiteit, gezonde relaties.


Als op jonge leeftijd deze behoeftes, zelfs met beste intentie en alle liefde, niet juist zijn geadresseerd door onze opvoeders, dan kunnen onze basisbehoeftes zich niet vrij bewegen. 

Er kunnen dan problemen ontstaan verbinding te voelen met onszelf en anderen. 

Er kan een gevoel van wantrouwen en onveiligheid ontstaan, we kunnen onze behoeftes niet uiten of zijn niet in staat om heldere grenzen aan te geven. 

Ons liefdesleven kan in verwarring raken doordat we geen gezonde liefde-seksualiteit verbinding ervaren. 
Samen met jou onderzoeken we het dilemma waar je in kan zitten.
De onderliggende drijfveer is vaak van binnen het gevoel te hebben de hechting te verliezen als je iets voor jezelf wil.


Bijvoorbeeld:

Je wilt je graag verbinden maar iets in je houdt je tegen.
'Als ik mijn behoeftes uit, verlies ik mijn partner.'

'Als ik nee zeg tegen mijn baas, verlies ik mijn baan.'
'Als ik kwetsbaar ben, dan ben ik zwak.'
'Als ik voel, dan raak ik de controle kwijt.'

'Als ik huil, dan ben ik bang dat het nooit meer ophoudt.'
'Als ik boos wordt, dan ben ik bang voor de consequenties, dus dan maar liever niet.'
Het verwarren van echte liefde met perfectionisme, presteren en good looks.

 

Met deze dilemma's werk ik zowel op cognitief en emotioneel niveau, als wel met sensaties in het lichaam.

Hierdoor worden alle delen van je ervaring geadresseerd. 

 

Klik hier voor meer info over NARM

polyvagaal theorie

Deze theorie, ontwikkeld door Steven Porges, is gebaseerd op drie staten waar we in kunnen verkeren:
Veiligheid, gevaar of levensbedreiging.
Bij veiligheid is een deel van ons zenuwstelsel actief dat zorgt voor sociale betrokkenheid, rust en homeostase.

Bij gevaar is er sprake van vechten en vluchten.

Bij levensgevaar bevriezen we.

Wat Steven Porges ontdekte was dat bij veiligheid en levensgevaar het parasympatische zenuwstelsel actief is.
De nervus vagus is voor 80% onderdeel van het parasympatische zenuwstelsel.
De nervus vagus bestaat uit twee delen: de ventrale en de dorsale vagus.
Bij veiligheid is de ventrale vagus actief (van middenrif tot het hoofd).
Bij levensgevaar is de dorsale vagus actief (Van middenrif naar beneden). 
Bij gevaar is het sympatische zenuwstelsel actief. (Vechten en vluchten)

Als we in de vecht-of vluchtstand staan of als we bevriezen dan staat de ventrale vagus zo goed als op uit.
We zijn niet meer in staat om ons sociaal te bewegen en contact te maken.
Deze theorie helpt ons om in te zien wanneer we in welke staat zijn en wat ons helpt weer uit de bevriezing te komen. Vaak is mobilisatie daar een belangrijk onderdeel van.
Maar op een manier dat het voor jou te manegen is.
Somatic experiencing en NARM werken beide met de kennis uit deze theorie.

Klik hier voor meer info over trauma en stress. 

Somatic Experiencing NARM Trauma Verwerking
bottom of page